1- فیل.ترشکن خود را روشن کنید (در تمامی مراحل باید فیلترشکن روشن باشد و خاموش نباشد حتی مرحله پرداخت)

2- در عکس شماره 5 زمان پرداخت در درگاه بانک حتما باکس ایمیل رو پر کنید که اگر مشکلی در فعال شدن اشتراک بود اسکرین شات از ایمیل پرداخت که براتون میاد برای ما ارسال کنید تا اشتراک رو براتون فعال کنیم.

اسکرین شات مراحل به ترتیب:

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

در آخر روی بازگشت به وب سایت بزنید در صورت فعال نشدن به پشتیبانی آنلاین سایت پیام بدید.